BMI – Jak spočítat, kolik kilo potřebujete shodit?

BMI – Jak spočítat, kolik kilo potřebujete shodit?

Nezlobte se na svou váhu. Ona za to nemůže. Naopak vám může pomoci shodit pár kilo.

Existuje celá řada lidí, kteří si myslí, že mají nadváhu, nebo jsou dokonce obézní a přitom tomu tak není. Jiní lidé se zase rozhodnou začít hubnout, kvůli skutečné nadváze a nemají reálnou představu o tom, jaká by měla být jejich cílová hmotnost. V následujících odstavcích vám poradíme, o kolik byste měli shodit a jestli to opravdu potřebujete.

Jaká je optimální tělesná váha

BMI neboli anglicky „Body Mass Index“ (index tělesné hmotnosti) je číslo, které bere do úvahy výšku, váhu, věk a pohlaví. Toto číslo (resp. jeho výpočet), bylo stanoveno na základě dlouhodobých měření velké části populace. Pozor ale na to, že každý člověk je individuální. Není vždy úplně vhodné snažit se všechny individuální osobnosti zaškatulkovat do nějakých přihrádek. Samotné číslo BMI je tak spíše pomocníkem nebo nápovědou.

BMI pro „normální“ hmotnost by se mělo pohybovat v rozsahu 18,5 – 24,9. Pokud je číslo vyšší než 25 jedná se o různé stupně nadváhy a obezity. Pokud je naopak menší než 18,5, bude se jednat o různé stupně podvýživy.

Jak vypočítat optimální váhu a BMI

Základním údajem pro výpočet BMI je vaše výška. Ta se do výpočtu zadává v metrech. Například, pokud měříte 165 centimetrů, a vážíte 65 kilogramů, vzorec pro výpočet BMI, bude ve vašem případě vypadat tako:

  • BMI = 65 / (1,65×1,65)
  • Výsledek = 23,89
  • Obecně: BMI se rovná hmotnost (v kilogramech) lomeno výška v metrech na druhou

Uvedený příklad by pak znamenal, že se vaše váha začíná blížit horní hranici doporučené hmotnosti, byť jí ještě nepřekročil.

Kalkulačka výpočet BMI

Výpočet minimální a maximální doporučené váhy

Pro výpočet minimální a maximální doporučené váhy můžeme vycházet z výše uvedeného vzorce pro výpočet BMI.

Minimální váha se stanoví tak že vezmete svoji výšku na druhou a tu vynásobíte koeficientem 18,5 (minimální BMI):

  • Nejnižší doporučená váha = (1,65 x 1,65) x 18,5
  • Výsledek = 50,4 kg

Maximální doporučená váha se stanoví tak že v podobném výpočtu svoji výšku na druhou násobíte koeficientem 24,9 (maximální BMI):

  • Nejvyšší doporučená váha = (1,65 x 1,65) x 24,9
  • Výsledek = 67,8 kg

V uvedeném příkladu ženy s výškou 165 centimetrů by se váha měla pohybovat v rozmezí 50,4 – 67,8 kg. Pokud je tělesná hmotnost v tomto rozmezí, pak se nedá hovořit o nadváze či obezitě. Byť je z tohoto příkladu jasné, že mezi postavou s váhou 50 kg a 67 kg bude značný rozdíl.

Z uvedeného příkladu je tedy jasné to, co jsme zmiňovali již v úvodu. BMI není ukazatel toho, jestli máte začít hubnout nebo ne. BMI slouží spíše jako lékařská klasifikace toho, kdy je možné hovořit o nadváze a obezitě, a kdy naopak o podvýživě.

O tom jestli máte ideální postavu, nebo naopak jestli máte trochu tuku navíc, BMI příliš nevypovídá. Je to jen pomocník. Slouží ale zároveň i jako orientační ukazatel. Pokud si nějaká žena při výšce 165 centimetrů a váze 48 kilo bude myslet, že by měla zhubnout, není to příliš dobrý nápad.

To samé pak platí i pro ženy se stejnou výškou, ale váhou 75 kilogramů. Pokud mají pocit, že jejich váha je úplně v pořádku, není to tak úplně pravda. Vzhledem k tomu, že je jasně prokázaná spojitost mezi nadměrnou váhou, a kratší dobou života, srdečními poruchami, infarktem a celou řadou dalších zdravotních poruch, stálo by v takovém případě za úvahu pokusit se pár kilo shodit.

Ostatní čtenáři si prohlédli: